MP bolagen Skogsindustri AB

MP bolagen Skogsindustri AB

Pulpwood    Shipping


Registered office Ystad
Organisation number 556665-5790
Turnover 2011/2012 40 Mkr
Number of employees 4
Share capital 4 Mkr
                                              
Managing Director Werner von Seydlitz
Finacial Manager Torbjörn Hägg
   
Visitor address Revhuskajen
  271 39 Ystad 
 
Postal address MP bolagen i Vetlanda AB
  Box 3
  574 21 Vetlanda
   
Telephone 0411-130 61
Fax 0411-130 25