Nyanställd

2017-09-14

 

Patrick Sandell har anställts som inköpschef med ansvar för inköp och lager/logistik fr o m den 16 april.
Patrick har arbetat flera år inom inköp och senaste tiden som ansvarig för material-
administrativa avdelningen på Obos i Myresjö.

Kontakta Patrick...