Nyanställd

2017-09-14

 

Magnus Sandberg har nyligen anställts som vice VD och kommer att ha fokus på produktion/kvalitet och miljö.
Magnus är stationerad i fabriken på Barkvägen i Ekenässjön och började hos oss den 22 januari.

Kontakta Magnus...