Torbjörn Hägg, Ekonomi- och personalchef

Telefon: +46 (0)383-76 36 19

Fax: +46 (0)383-122 50

Mobil: +46 (0)70-534 23 70

E-post: torbjorn.hagg@mpbolagen.se