MP bolagen i Vetlanda AB

Välkommen till MP bolagen i Vetlanda AB

MP bolagen i Vetlanda AB är moderbolag i koncernen. Verksamheten består av förvaltning av koncernens aktieinnehav samt fastigheter. Moderbolaget bedriver även jord- och skogsbruk på Farstorps Gård i Vetlanda kommun, samt skogsbruk på Falsterbo Bruk i Västerviks kommun.

 

MP bolagen i Vetlanda AB är indelat i följande dotterbolag:

 

MP bolagen Industri AB

Utveckling, tillverkning och försäljning av kabelförläggningsmateriel till elbranschen, samt konstruktion och tillverkning av pressverktyg.

 

MP bolagen Skogsindustri AB

Import av vedråvara till Skandinavisk cellulosa- och pappersindustri, rederiverksamhet med fyra egna carrierfartyg, samt produktion av träflis i Ystad.