MP bolagen i Vetlanda AB

MP bolagen i Vetlanda AB

MP bolagen Industri AB  MP bolagen Skogsindustri AB

 

Säte Vetlanda
Organisationsnummer 556067-9895
Omsättning koncernen 2016/2017
300 Mkr
Antal anställda 96
Aktiekapital 30 Mkr
Styrelsens ordförande Mats Landén
VD Peter Josephson
Ekonomichef Torbjörn Hägg