MP bolagen i Vetlanda AB

MP bolagen i Vetlanda AB

MP bolagen Industri AB  MP bolagen Skogsindustri AB

 

Säte Vetlanda
Organisationsnummer 556067-9895
Omsättning koncernen 2015/2016
294 Mkr
Antal anställda 92
Aktiekapital 30 Mkr
Styrelsens ordförande Mats Landén
Verkställande direktör Peter Josephson
Ekonomichef Torbjörn Hägg