MP bolagen Skogsindustri AB

MP bolagen Skogsindustri AB

Är ett helägt dotterbolag i MP bolagen Vetlanda AB. Sedan maj 2005 finns MP bolagens skogsverksamhet i ett eget bolag - MP bolagen Skogsindustri AB.

Import massaved
MP bolagen importerar massaved från länderna kring Östersjön samt Nordeuropa med egna s k carrierfartyg samt tillverkar träflis i Ystad.

Rederiverksamhet
MP bolagen har utvecklat ett eget transportsystem med carrierfartyg enligt roll on/roll off-systemet.