MP bolagen Skogsindustri AB

MP bolagen Skogsindustri AB

Massaved   Shipping

Säte Ystad
Organisationsnummer 556665-5790
Omsättning  2016/2017 11 Mkr
Antal anställda 1
Aktiekapital 4 Mkr
                                              
VD Peter Josephson
Ekonomichef Torbjörn Hägg
Besöksadress Revhuskajen
  271 39 Ystad 
 
Postadress MP bolagen i Vetlanda AB
  Box 3
  574 21 Vetlanda
   
Telefon 0411-130 61
Fax 0411-130 25