Fartyg

Följande fartyg ingår i rederirörelsen

Deadweight Lastkapacitet
Bongo 8058,9 ton 6 550 m³ massaved
Boxer 6600 ton 5 500 m³ massaved
Bagge 6000 ton 5 500 m³ massaved