Bongo

Bongo är MP:s nyaste carrierfartyg  större och mer avvancerad än de andra tre fartygen. Byggdes i Swinouscjie, Polen 2007-2008.

 

Teknisk data 

Byggår 2007-2008  
Största längd   98,25 m 
Största bredd     22,53 m
Sidoväggshöjd     styrbord  3,32 m 
                             babord  7,60 m
Däcksyta  1900 m² 
Ramper                 styrbord  2 st 
                              babord  1 st 
Axeltryck               däck  50 ton 
                               ramp   50 ton 
Djupgång vid maxlast   4,89 m 
Bruttoregisterton  3620 ton 
Nettoregisterton    1086 ton
Deadweight    8058,9 ton
   
Lastkapacitet     
Massaved    6550 m³ fub
Flis    8600 m³ fub
Kalksten/bergkross    7800 ton