Lolab AB

2019-02-21

MP bolagen har förvärvat Lolab Produkter AB och är nu ett helägt dotterbolag till MP bolagen.