Teknikcollege 2019

2019-06-13

Årets stipendium "bästa avgångselev", från MP bolagen gick till Erica Rickard TE16A.
Motivering: Stipendiaten har under sina tre år på Teknikprogrammet visat ett fint engagemang för sina studier och är mycket ambitiös och målinriktad.
Erica har genomfört sina studier på Njudungsgymnasiet på ett exemplariskt sätt med hög närvaro och mycket goda studieresultat i samtliga ämnen på Teknikprogrammet. Hon är ödmjuk och ett mycket gott föredöme för Teknikprogrammet.
Hon har läst Teknikprogrammets inriktning Design och Produktutveckling i utökad omfattning, 3100 p mot 2500 p, med utmärkta betyg, ett B och resten A.